Aanmelden van binnenschepen die moeten laden of lossen bij ExxonMobil Raffinaderij Antwerpen (EMRA)

==============================================================================

ExxonMobil Antwerpen - Terminal maatregelen naar aanleiding van COVID-19 - UPDATE 15 april 2020

Het waarborgen van ieders gezondheid en veiligheid is onze eerste prioiteit. Daarom nemen we preventieve maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Bij de belading/lossing nemen we alle voorschriften rond het bewaren van sociale afstand (1,5 meter) en hygiëne in acht. Bedankt voor uw medewerking hierin en het volgen van onderstaande procedure:

 

Vragenformulier Controle Coronavirus voor bezoekers

 • Dit formulier is vervangen door verplichte velden in het UAB aanmeldingsproces

Stoffenlijst

 • Verplicht document toe te voegen tijdens UAB aanmeldingsproces voor laden

 

ADN checklijst & VOW checklijst

 • De ADN en VOW checklijst worden digitaal afgehandeld
 • Na het aankoppelen zullen onze operators aan boord, rekening houdend met de geldende voorschriften voor sociale afstand, hun safety check uitvoeren en de ADN / VOW checklijst aanvullen.
 • De ingevulde ADN/VOW checklijsten worden per e-mail doorgestuurd naar het schip
 • De ADN en VOW checklijst worden verder door het schip aangevuld en via e-mail teruggestuurd naar belading@exxonmobil.com
 • Na ontvangst van de volledig ingevulde checklijsten zal er opdracht gegeven worden om het laden/lossen te starten.

 

Fysiek delen van documenten

 • Indien er documenten moeten gedeeld worden dient de overdracht te gebeuren met respect voor de veilige afstand van 1,5meter tussen personen.

 

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en bijgewerkt waar nodig.

Daarnaast geldt uiteraard voor ALLE personen (medewerkers, contractors en bezoekers):

 • Was je handen regelmatig en vaak met water en zeep, of gebruik (als wassen niet kan)een alcohol bevattende handontsmetter.
 • Behoud sociale afstand: houd minstens 1,5 meter afstand. Geef geen handen of andere fysieke begroetingen (kussen, omhelzingen).
 • Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond. Handen komen in contact met verschillende oppervlakten en pikken zo virussen op. Deze kunnen het lichaam binnendringen en je ziek maken.
 • Neem bij hoesten en niezen de hygiëneregels in acht: hoest in je mouw bij de elleboog of gebruik een tissue – gooi de tissue daarna weg.

=====================================================================================

 

Welkom op de ExxonMobil Antwerpen arrivals informatie site. Op deze site kunnen binnenvaart schepen die komen laden of lossen bij ExxonMobil Antwerpen hun aanmelding doen.

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn van UAB. Registreren als nieuwe gebruiker doet u op http://www.uab-online.eu. Dit dient u maar één keer te doen. Als u eenmaal geregistreerd bent, kunt u direct inloggen als gebruiker van UAB en u aanmelden bij onze EMRA terminal. Uw inlog gegevens en password van UAB dienen tevens als uw inlognaam voor de website van EMRA. Zie voor meer informatie over het electronisch aanmelden: http://www.uab-online.nl

Extra info (igv alarm, VOW, plotplans, anchored list e.d), kan U vinden via de functie knoppen Ïnformatie / werkwijze / contact / nieuws bovenaan deze pagina.

Aanmelden mag vanaf het ogenblik dat u binnen het sluizen complex van de haven van Antwerpen bent met uw schip! 

maw:

- voorbij Wijnegemsluis richting haven

- voorbij kreekraksluis richting Antwerpen

- voorbij Boudewijnsluis / Van Cauwelaertsluis

- voorbij zandvlietsluis / berendrechtsluis

- voorbij Royerssluis.

Aanmelding vanop de Schelde, of in de Waaslandhaven worden dus niet aanvaard.

Om de aanmelding vlot te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat het MMSI nummer (uniek nummer van AIS transponder) wordt meegestuurd in de aanmelding.

U meldt zich aan middels Uniforme Aanmelding Barges op http://www.uab-online.eu.

ISPS, aanmelden van bemanningswissel, bezoekers (techniekers, familie ea):

Indien u verwacht dat de bemanning zal worden afgelost aan onze steigers, of indien u bezoekers verwacht aan boord van uw schip, terwijl u langs onze steigers bent afgemeerd, dient u de gegevens van alle personen die u aan boord verwacht aan te melden bij onze terminal receptie.

U kan dat doen door middel van het ISPS document dat je kan terugvinden via de UAB aanmelding.

Personen die zich aanmelden aan de receptie, maar die niet zijn aangemeld  via deze weg, zullen niet toegelaten worden op onze terminal !

 

Nominatie status:

Door het insturen van het UAB aanmeldformulier geeft u aan dat uw schip op dat ogenblik laad/los gereed is. Tevens verplicht u zich middels het invullen van de ETA tijd op het aanmeld formulier, om binnen 1,5 (anderhalf) uur na telefonische afroep van EMRA, fysiek aan de aangewezen laad-los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt onherroepelijk tot het annuleren van uw aanmelding!

Indien U na uw aanmelding alsnog een andere reis wenst te doen, MOET u telefonisch of via mail (dispatch.oms@exxonmobil.com) afmelden bij de belading/dispatch.

Indien u niet afmeldt, en na afroep door de EM belading blijkt dat u niet op steiger kan komen, zal hier gepast op gereageerd worden door uw schip voor een periode van 6 maand niet meer aan onze installaties te behandelen. 

Bij de aanmelding met UAB kan u aangeven dat EMRA AIS mag gebruiken om uw positie te bepalen . Indien u dit niet wenst toe te staan, kunnen we u niet via UAB aanmelden, maar zal je aan het dispatch loket "fysiek" moeten aanmelden met de nodige gegevens. Door de UAB melding geeft u EMRA toestemming om de lokatie van uw schip op te volgen via AIS. Daarom is het is belangrijk dat u de juiste MMSI nr van de AIS transponder aan boord in UAB opgeeft. Deze gegevens kan je in uw scheepsgegevens invoeren. Foute data geven foutieve positiebepalingen, en mogelijk weigering van de UAB aanmelding.

Voor imports zal gevraagd worden om de beladings/boorddocumenten in te scannen en mee te sturen met de aanmelding. De originele documenten worden pas op dispatch gebracht als uw schip zich op onze steiger bevindt.

Tevens blijft de mogelijkheid om zich persoonlijk  aan te melden  via het  Dispatch loket in de huidige vorm behouden. Een andere vorm van aanmelding  (b.v. telefonisch) wordt echter niet aanvaard.

 

Steiger planning:

Zodra de dispatch operator van EMRA uw geldige UAB aanmelding met alle nodige gegevens, en met ingevulde ETA tijd ontvangt, wordt uw schip ingepland. De dispatcher zal binnen maximaal 2 uur na aanmelding een terugkoppeling maken via mail om uw aanmelding officieel te bevestigen aan uw schip.

Vanaf maandag 31 augustus 2020 wordt de UAB planning module beschikbaar voor gebruikers.  Concreet betekent dit dat het beladings of losplan en de status van beladingen en lossingen op Esso Antwerpen via deze tool 24/7 opgevolgd kunnen worden.  

Esso zal de aangemelde barge met de informatie die op dat moment beschikbaar is zo accuraat mogelijk trachten in te plannen.  Omdat alle informatie niet altijd onmiddelijk beschikbaar is zal het schip ten laatste 6 uur na de UAB acceptatie een voorlopige plaats in de planning krijgen. 

 Een aantal belangrijke punten:

 • Bel Esso Antwerpen enkel indien nodig en dus niet voor de planning want deze info komt beschikbaar op de planning module ten laatste 6 uur na UAB acceptatie
 • De planning is een voorlopige indicatie en zal mogelijk nog veranderen
 • De planning module kan via het bestaand UAB login ID continu worden opgevolgd (link - planning) 

De terminal operator zal ten gepaste tijden telefonisch contact opnemen wanneer u zich naar het aangegeven steiger kan begeven. ( gelieve er daarom zeker te stellen dat het door U opgegeven telefoonnummer bereikbaar is!)

Indien de scheepsbemanning niet bereikbaar is bij deze oproep, kunnen extra wachttijden hierdoor veroorzaakt niet ten laste van EMRA worden aangebracht.

Login

 
of

© Copyright 2020 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved