Aanmelden van binnenschepen die moeten laden of lossen bij ExxonMobil Raffinaderij Antwerpen (EMRA)

NIEUW: ExxonMobil Antwerpen start met digitaal ondertekenen van vervoersdocumenten vanaf 22 december 2020 - meer informatie onderaan deze pagina

NEWS: ExxonMobil Antwerp starts with digital signing of shipping documents as off 22 December 2020 - more information at the bottom of this page

NACHRICHT: ExxonMobil Raffinerie Antwerpen startet mit der digitalen Unterschreibung von Versanddokumenten ab 22 Dezemeber 2020 - weitere Info am Ende dieser Seite

==============================================================================

ExxonMobil Antwerpen - Terminal maatregelen naar aanleiding van COVID-19 - UPDATE 18 december 2020

Het waarborgen van ieders gezondheid en veiligheid is onze eerste prioiteit. Daarom nemen we preventieve maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Bij de belading/lossing nemen we alle voorschriften rond het bewaren van sociale afstand (1,5 meter) en hygiëne in acht. Bedankt voor uw medewerking hierin en het volgen van onderstaande procedure:

Stoffenlijst

 • Verplicht document toe te voegen tijdens UAB aanmeldingsproces voor laden

ADN checklijst & VOW checklijst

 • De ADN en VOW checklijst worden digitaal afgehandeld
 • Na het aankoppelen zullen onze operators aan boord, rekening houdend met de geldende voorschriften voor sociale afstand, hun safety check uitvoeren en de ADN / VOW checklijst aanvullen.
 • De ingevulde ADN/VOW checklijsten worden per e-mail doorgestuurd naar het schip
 • De ADN en VOW checklijst worden verder door het schip aangevuld en via e-mail teruggestuurd naar belading@exxonmobil.com
 • Na ontvangst van de volledig ingevulde checklijsten zal er opdracht gegeven worden om het laden/lossen te starten. 

Fysiek delen van documenten

 • Indien er documenten moeten gedeeld worden dient de overdracht te gebeuren met respect voor de veilige afstand van 1,5meter tussen personen.
 • Voor het tekenen van de vervoersdocumenten wordt gebruik gemaakt van de DocuSign webapplicatie.  Meer info kan u terugvinden onderaan deze pagina.

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en bijgewerkt waar nodig.

Daarnaast geldt uiteraard voor ALLE personen (medewerkers, contractors en bezoekers):

 • Was je handen regelmatig en vaak met water en zeep, of gebruik (als wassen niet kan)een alcohol bevattende handontsmetter.
 • Behoud sociale afstand: houd minstens 1,5 meter afstand. Geef geen handen of andere fysieke begroetingen (kussen, omhelzingen).
 • Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond. Handen komen in contact met verschillende oppervlakten en pikken zo virussen op. Deze kunnen het lichaam binnendringen en je ziek maken.
 • Neem bij hoesten en niezen de hygiëneregels in acht: hoest in je mouw bij de elleboog of gebruik een tissue – gooi de tissue daarna weg.

=====================================================================================

 

Welkom op de ExxonMobil Antwerpen arrivals informatie site. Op deze site kunnen binnenvaart schepen die komen laden of lossen bij ExxonMobil Antwerpen hun aanmelding doen.

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn van UAB. Registreren als nieuwe gebruiker doet u op http://www.uab-online.eu. Dit dient u maar één keer te doen. Als u eenmaal geregistreerd bent, kunt u direct inloggen als gebruiker van UAB en u aanmelden bij onze EMRA terminal. Uw inlog gegevens en password van UAB dienen tevens als uw inlognaam voor de website van EMRA. Zie voor meer informatie over het electronisch aanmelden: http://www.uab-online.nl

Extra info (igv alarm, VOW, plotplans, anchored list e.d), kan U vinden via de functie knoppen Ïnformatie / werkwijze / contact / nieuws bovenaan deze pagina.

Aanmelden mag vanaf het ogenblik dat u binnen het sluizen complex van de haven van Antwerpen bent met uw schip! 

maw:

- voorbij Wijnegemsluis richting haven

- voorbij kreekraksluis richting Antwerpen

- voorbij Boudewijnsluis / Van Cauwelaertsluis

- voorbij zandvlietsluis / berendrechtsluis

- voorbij Royerssluis.

Aanmelding vanop de Schelde, of in de Waaslandhaven worden dus niet aanvaard.

Om de aanmelding vlot te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat het MMSI nummer (uniek nummer van AIS transponder) wordt meegestuurd in de aanmelding.

U meldt zich aan middels Uniforme Aanmelding Barges op http://www.uab-online.eu.

ISPS, aanmelden van bemanningswissel, bezoekers (techniekers, familie ea):

Indien u verwacht dat de bemanning zal worden afgelost aan onze steigers, of indien u bezoekers verwacht aan boord van uw schip, terwijl u langs onze steigers bent afgemeerd, dient u de gegevens van alle personen die u aan boord verwacht aan te melden bij onze terminal receptie.

U kan dat doen door middel van het ISPS document dat je kan terugvinden via de UAB aanmelding.

Personen die zich aanmelden aan de receptie, maar die niet zijn aangemeld  via deze weg, zullen niet toegelaten worden op onze terminal !

 

Nominatie status:

Door het insturen van het UAB aanmeldformulier geeft u aan dat uw schip op dat ogenblik laad/los gereed is. Tevens verplicht u zich middels het invullen van de ETA tijd op het aanmeld formulier, om binnen 1,5 (anderhalf) uur na telefonische afroep van EMRA, fysiek aan de aangewezen laad-los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt onherroepelijk tot het annuleren van uw aanmelding!

Indien U na uw aanmelding alsnog een andere reis wenst te doen, MOET u telefonisch of via mail (dispatch.oms@exxonmobil.com) afmelden bij de belading/dispatch.

Indien u niet afmeldt, en na afroep door de EM belading blijkt dat u niet op steiger kan komen, zal hier gepast op gereageerd worden door uw schip voor een periode van 6 maand niet meer aan onze installaties te behandelen. 

Bij de aanmelding met UAB kan u aangeven dat EMRA AIS mag gebruiken om uw positie te bepalen . Indien u dit niet wenst toe te staan, kunnen we u niet via UAB aanmelden, maar zal je aan het dispatch loket "fysiek" moeten aanmelden met de nodige gegevens. Door de UAB melding geeft u EMRA toestemming om de lokatie van uw schip op te volgen via AIS. Daarom is het is belangrijk dat u de juiste MMSI nr van de AIS transponder aan boord in UAB opgeeft. Deze gegevens kan je in uw scheepsgegevens invoeren. Foute data geven foutieve positiebepalingen, en mogelijk weigering van de UAB aanmelding.

Voor imports zal gevraagd worden om de beladings/boorddocumenten in te scannen en mee te sturen met de aanmelding. De originele documenten worden pas op dispatch gebracht als uw schip zich op onze steiger bevindt.

Tevens blijft de mogelijkheid om zich persoonlijk  aan te melden  via het  Dispatch loket in de huidige vorm behouden. Een andere vorm van aanmelding  (b.v. telefonisch) wordt echter niet aanvaard.

 

Steiger planning:

Zodra de dispatch operator van EMRA uw geldige UAB aanmelding met alle nodige gegevens, en met ingevulde ETA tijd ontvangt, wordt uw schip ingepland. De dispatcher zal binnen maximaal 2 uur na aanmelding een terugkoppeling maken via mail om uw aanmelding officieel te bevestigen aan uw schip.

Vanaf maandag 31 augustus 2020 wordt de UAB planning module beschikbaar voor gebruikers.  Concreet betekent dit dat het beladings of losplan en de status van beladingen en lossingen op Esso Antwerpen via deze tool 24/7 opgevolgd kunnen worden.  

Esso zal de aangemelde barge met de informatie die op dat moment beschikbaar is zo accuraat mogelijk trachten in te plannen.  Omdat alle informatie niet altijd onmiddelijk beschikbaar is zal het schip ten laatste 6 uur na de UAB acceptatie een voorlopige plaats in de planning krijgen. 

 Een aantal belangrijke punten:

 • Bel Esso Antwerpen enkel indien nodig en dus niet voor de planning want deze info komt beschikbaar op de planning module ten laatste 6 uur na UAB acceptatie
 • De planning is een voorlopige indicatie en zal mogelijk nog veranderen
 • De planning module kan via het bestaand UAB login ID continu worden opgevolgd (link - planning) 

De terminal operator zal ten gepaste tijden telefonisch contact opnemen wanneer u zich naar het aangegeven steiger kan begeven. ( gelieve er daarom zeker te stellen dat het door U opgegeven telefoonnummer bereikbaar is!)

Indien de scheepsbemanning niet bereikbaar is bij deze oproep, kunnen extra wachttijden hierdoor veroorzaakt niet ten laste van EMRA worden aangebracht.

 

 

Digitaal ondertekenen vervoersdocumenten

ExxonMobil Raffinaderij Antwerpen zal vanaf 22 december 2020 overstappen op het digitaal ondertekenen van de vervoersdocumenten.

In het licht van COVID-19 werden onze processen aangepast met het oog op ieders gezondheid en veiligheid, onze eerste prioriteit. Dit leidde spijtig genoeg tot niet altijd even efficiënte processen voor zowel wal- als scheepspersoneel. Voornamelijk met het emailen en scannen van vervoersdocumenten gaat aan beide kanten veel tijd en papier verloren.

Via DocSign kunnen documenten veilig verstuurd en digitaal ondertekend worden. In volgende link kan u meer informatie vinden hoe DocuSign dit garandeert.

Hoe werkt dit?

 • Als schipper ontvangt u na einde belading/lossing een e-mail van DocuSign om de documenten digitaal te ondertekenen. In het pakket kunnen volgende documenten zitten:

               -        Bill of Lading

               -        Delivery Note

               -        Time sheet

               -        Certificate of Analysis

               -        EAD/T2L/Export document

               -        Eventueel de scheepsmeting

               -        Losverklaring

               -        Letter of Protest

 • DocuSign geeft aan welke documenten getekend moeten worden en waar in het document.
 • Na ondertekening zal de lichter de getekende documenten via DocuSign kunnen downloaden.
 • Het systeemvoorziet ook een audit document waarop de authenticatie van de digitale handtekeningen in de documenten wordt weergegeven.

Onder de tab Informatie op de UAB Antwerp Refinery feedback website kan u een specifieke instructive terugvinden. 

Indien u verder problemen ondervindt kan u contact opnemen met Dispatch op +32 3 790 31 87

 

Login

 
of

© Copyright 2022 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved